Θηλυκό γνωρίζει αρσενικό

Θηλυκό γνωρίζει αρσενικό. Η σεξουαλική ενέργεια του ενός συναντιέται με την σεξουαλική ενέργεια του άλλου. Η δόνηση της συνάντησης αυτής αντανακλά στην καρδιά και τα γεννητικά όργανα και των δύο. Τα σώματα αντιδρούν με την δύναμη της έλξης και η παρόρμηση για φυσική επαφή ενεργοποιείται. Τα μάτια συναντιούνται και επικοινωνούν την επιθυμία για φυσική συνάντηση.

Και εκεί μπαίνει ο νους, οι κοινωνικές πεποιθήσεις και οι δομημένες προσδοκίες.

Το θηλυκό θα συγκρατήσει την παρόρμηση αναμένοντας να ικανοποιηθεί η επιθυμία εφόσον το αρσενικό επιλέξει να δράσει. Το θηλυκό προσδοκά το αρσενικό να διεκδικήσει και για τους δύο.

Αν επιλέξει τελικά το θηλυκό να μην περιμένει? Να δράσει διεκδικώντας την επαφή?