Ψυχοθεραπεία

«Στην δουλειά μας, ο όλος άνθρωπος είναι στο επίκεντρο και έτσι τον αντιμετωπίζουμε σαν Βιο-Ψυχο-Σωματο-Πνευματική Οντότητα που ζει και αναπτύσσεται εν κοινωνία»

Δρ. Βασίλης Χριστοδούλου

Επιλέγω την σωματική ψυχοθεραπεία γιατί βλέπω τον άνθρωπο σε όλες τις διαστάσεις της ύπαρξής του.

Η σωματική ψυχοθεραπεία είναι μορφή ψυχοθεραπείας που συμπεριλαμβάνει στη διαδικασία ίασης το σώμα. Η διαδικασία γίνεται τόσο λεκτικά και όσο και με το σώμα, είτε ταυτόχρονα είτε εναλλασόμενα. Στην συνεδρία ο θεραπευόμενος μπορεί να είναι καθιστός, όρθιος ή ξαπλωμένος για να συνδεθεί περισσότερο με τα συναισθήματά του μέσω αναπνοής και κίνησης. Κάποιες άλλες τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι η συναισθηματική φόρτιση και εκφόρτιση, ο εσωτερικός οραματισμός, το άγγιγμα, η στήριξη του σώματος.

Αρχικός στόχος είναι ο θεραπευόμενος να συνειδητοποιήσει τι ‘’λέει’’ όλο το σώμα του συμπεριλαμβανομένου του νου. Η αναγνώριση των μηνυμάτων και των διεργασιών του σώματος ανοίγει τον δρόμο στην θεραπεία. Στην θεραπευτική διαδικασία επιδιώκω το συνειδητό βίωμα στους ρυθμούς του θεραπευόμενου χρησιμοποιώντας τους δυνατούς του πόρους. Το βίωμα των ωφέλιμων εμπειριών φέρνει τα καινούρια δεδομένα συναισθημάτων, σκέψης, δράσης, ύπαρξης.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗ

Η Βιοσύνθεση (www.biosynthesis.gr) είναι μια σωματική και ψυχοδυναμική προσέγγιση ψυχοθεραπείας. Αναπτύχθηκε απο τον David Boadella και στηρίζεται στην δουλειά του Wilhelm Reich, στην εμβρυολογία, στην ψυχανάλυση, στην Βιοπνευματικότητα. Στη Βιοσύνθεση δίνουμε έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό που συνυπάρχει στο τραύμα, στη λειτουργία της διαπροσωπικής συνήχησης, της οργανικής παρουσίας και της επαφής που διαβιβάζεται μέσω της θεραπευτικής σχέσης. Στο επίπεδο της προσωπικότητας ενοποιούμε το συναίσθημα ως επικοινωνία, την αντίληψη και τη γνωστική λειτουργία ως μορφές κατανόησης και τη δράση ως απόφαση. Το συναίσθημα, η πράξη και η σκέψη συνεργάζονται και διακρίνονται στη ροή της σκοπιμότητας στο σώμα.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ιστοσελίδα biosynthesis.gr :«Η Βιοσύνθεση αποσκοπεί στο να βοηθήσει τον άνθρωπο να βρει έναν καινούριο τρόπο ύπαρξης και ζωής. Ο τρόπος που ζούμε σήμερα δεν ταυτίζεται με τις βαθύτερες ανάγκες μας. Η πραγματικότητα του σώματός μας είναι ευρύτερη απο την βιολογική μας ύπαρξη. Είναι συναισθηματική και βιολογική πραγματικότητα συγχρόνως. Είναι ο πυρήνας της ύπαρξής μας, η πηγή των ψυχολογικών και πνευματικών διεργασιών μας. Μέσα απο το πρόγραμμα της Βιοσύνθεσης μαθαίνει κάποιος να ζει συνδεδεμένος με τον βαθύτερο εαυτό του, τους άλλους και τον κόσμο».