Ψυχοθεραπεία στην επιχείρηση

Συνεργάζομαι με εργοδότες που ενδιαφέρονται για την ψυχική υγεία των εργαζομένων τους. Παρέχω την βοήθειά μου σε εργαζόμενους που χρειάζονται στήριξη σε στιγμές προσωπικών ή επαγγελματικών κρίσεων. Προσφέρω ένα ασφαλές πλαίσιο όπου οι εργαζόμενοι μπορούν να δεχτούν την συναισθηματική φροντίδα και την ψυχική τροφοδότηση.

Είναι γεγονός πως όταν οι εργαζόμενοι έχουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα κατάθλιψης, άγχους, κρίσεων πανικού και άλλων ψυχικών διαταραχών παρατηρείται μεγάλη μείωση της γνωστικής απόδοσης, συγκέντρωσης και καθαρής σκέψης, της φυσικής δραστηριότητας και της καθημερινής λειτουργικότητας τους

Οι καταστάσεις που ενεργοποιούν τις ψυχικές διαταραχές μπορεί να είναι είτε προσωπικές όπως διαζύγιο, θάνατος αγαπημένου ανθρώπου είτε επαγγελματικές όπως αλλαγή ρόλου, αλλαγή εργασιακών συνθηκών, εργασιακή πίεση.

Το στίγμα, η παιδεία, οι οικονομικές δυσκολίες και η έλλειψη ασφαλιστικής κάλυψης είναι λόγοι που το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας δεν λαμβάνουν την ανάλογη θεραπεία- στήριξη. Αποτέλεσμα η ατομική δυσκολία να συνεπάγεται με επιχειρησιακό κόστος.

Αντίστοιχα, η καλή ψυχική υγεία των εργαζομένων της επιχείρησης έχει οικονομική ανταπόδοση. Ένα πρόγραμμα παροχής ψυχολογικής υποστήριξης δίνει την δυνατότητα σε όλους να συζητήσουν θέματα που τους δυσκολεύουν, να βρουν τις λύσεις ή να αναπτύξουν τρόπους διαχείρισης στις προκλήσεις που δέχονται.

Υπηρεσίες για το εταιρικό περιβάλλον

Ψυχοθεραπεία στον Χώρο Εργασίας Όπως ο γιατρός εργασίας έτσι και ο Ψυχολόγος Εργασίας είναι διαθέσιμος για τους εργαζομένους σε εβδομαδιαία βάση με φυσική παρουσία.

Online Συνεδρίες Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος για τις συναντήσεις με τον ψυχολόγο στην επιχείρηση, είτε λόγω φόβου στίγματος , ακόμη και λόγω τηλεργασίας υπάρχει η δυνατότητα των online συνεδριών.

Στήριξη σε Chief Executives Η αναγκαιότητα για καθαρό νου και δομημένη προσωπικότητα σε ανθρώπους που ηγούνται οικονομικές δομές είναι ζωτικής σημασίας. Η ψυχολογική στήριξη αυτών των ανθρώπων είναι υποχρέωση κάθε υγιούς οργανισμού.